понедельник, 20 марта 2017 г.

Perteklius
Mokslas - šviesa 
Bet šviesos perteklius apakina.
Tvarka - ramybė 
Bet ramybės perteklius tai kapai. 
Vynas - linksmybės 
Bet linksmybių perteklius tai šlykštynė. 
Dorybė - gerovė 
Bet gerovės perteklius tai kankynė.

Galima tęsti iki begalybės 

Todėl neduok man Viešpatie pertekliaus!
Kad visko persisotinęs Tavęs nepamirščiau,
Ir neduok man skurdo, kad iš alkio vogdamas
Tavės nepaniekinčiau.

Duok man kas diena tiek, kiek man reikia

Комментариев нет: