суббота, 11 октября 2014 г.

Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų !!!

  Jėzaus Kristaus Motina Marija, paprasta Izraelio tautos mergaitė, iš neturtingos šeimos, tapo labiausiai pagerbta žmonijos moterimi.

  Iš kartos į kartą pasaulio tautos kuria ir gieda Jai giesmes, taip nenumaldomai įvykdomas Žodis:

„Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas! (Lk 47-49)

Visagalis pasakė:

  ....žodis, išeinantis iš mano burnos: jisai nesugrįš pas mane bergždžias, bet įvykdys, ko trokštu,
ir atliks, ko siųstas“. (Iz 55,11)
 
  Niekas negali atsilaikyti prieš Dievo Žodį, viskas ką perduoda mums Biblija įvyksta:
 
 
Rusų giesmė:
 


Serbų giesmė:Anglų giesmė:Koptų (Egiptiečių) giesmė:Sirų giemė:Prancūzų giesmė:Graikų giesmė:Kiniečių giesmė:Japonų giesmė:Korejiečių giesmė:Ispanų giesmė:Arabų giesmė: