воскресенье, 9 сентября 2018 г.

Серебровласые года...Мы жили были не тужили,
Друг друга очень мы любили,
И смех и слёзы мы делили,
И в месте счастливы мы были...

Но разве годно слово - "были"?

А что сейчас?

Что изменило круто нас?

Где наши радости и боли?
И где победы силы воли?
Где наша общая мечта?
И счастье, быть вдвоём всегда...

Всё это есть...
Но не так ярко.
Теперь всё терпко,
блекло, зябко. 

И не искрится больше пламя,
Не вьётся над дружиной знамя,
И в бой не рвутся удальцы -
- Наши совместные мечты...

Теперь у нас размеренно и тихо,
И страх, чтоб не было бы лихо.
Так незаметною порой
Заматерели мы с тобой...

среда, 5 сентября 2018 г.

Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų

   „Vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis! – tai VIEŠPATIES žodis“.

   Todėl taip kalbėjo VIEŠPATS, Izraelio Dievas, – ganytojams, ganantiems jo tautą:
  „Jūs – tie, kurie išblaškėte mano kaimenę! Jūs išblaškėte ją ir ja nesirūpinote! Tikėkite manimi, aš bausiu jus už jūsų nedorus darbus, – tai VIEŠPATIES žodis.

   Aš pats surinksiu savo kaimenės likutį iš visų kraštų, į kuriuos buvau juos nubloškęs, ir sugrąžinsiu į jų ganyklą. Čia jie bus vaisingi ir dauginsis. Paskirsiu jiems ganytojus, kurie juos ganys. Nebereikės jiems daugiau bijoti ir nuogąstauti, – nė vienas iš jų nepradings, – tai VIEŠPATIES žodis“.

(Pranašas Jeremijas)

суббота, 1 сентября 2018 г.

Наставление
Ты бисер свиньям не давай,
И хлеб собакам не бросай,
Зачем животным досаждать,
Они ведь могут растерзать.

Лишь псы, которые умны,
Кротки, послушны и верны,
Что смирно под столом сидят,
Те крохи детские едят.

Учение примет человек,
А для животных этот век.
Они услышав не поймут,
Увидев, выть они начнут.

Не стоит жизнь свою губить,
Они не могут полюбить.
Пожрать, поспать и поснашатся,
Другим они всегда гнушатся.

Лишь будка, служба, жрачки миска,
И сучки хвост, чтоб был бы близко
То их мечтания венец,
А ты для них тупой глупец.

Поэтому, посеял семя,
И не твоё потом уж бремя,
Что у дороги поклюют,
Иль терни те ростки забьют.

Šiandien už šiuos žodžius Muchamedas Ali butu pasodintas į kalėjimą.   1971 metais, žymus boksininkas Muchamedas Ali, davė interviu Britų BBC, už kurį šiandien jis butu  visuotinai pasmerktas, o gal ir uždarytas į kalėjimą.

   Jis kalbėjo apie globalų socialinės inžinierijos eksperimentą (tuo metu tik prasidėjusį), skirtą priverstiniam rasių ir tautų maišymui, pakeičiant Dievo sukurtą tvarką ir sanklodą.

Video angliškai:Vertimas į Rusų kalbą:

понедельник, 6 августа 2018 г.

Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko moksloAteis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms.

(Apaštalas Paulius Antras Laiškas Timotiejui)понедельник, 30 июля 2018 г.

„Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai."   Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišakniję ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepasigrobtų filosofija ir tuščia apgaule, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, ir jūs esate pripildyti jame ­ visokių kunigaikštysčių ir valdžių Galvoje. Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu ­ Kristaus apipjaustymu. Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jus, mirusius nusikaltimais ir kūno neapipjaustymu, jis atgaivino kartu su Kristumi, dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį, prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystes ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švęsdamas pergalę prieš jas.

   Niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė priklauso Kristui.

  Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtęs savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su Galva, iš kurios visas kūnas, sąnariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn, auga Dievo teikiamu ūgiu. 

   Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradmenims, tai kam gi, tarsi tebegyvendami pasaulyje, leidžiatės apkraunami nuostatais: „Neliesk! Neragauk! Neimk!“? Visa tai vartojama dingsta, ir tai tėra žmonių priesakai bei pamokymai.

   Tie nuostatai, beje, atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkint.

Apaštalas Paulius "Laiškas Kolosiečiams" 

четверг, 26 июля 2018 г.

Pirmyn minjonai, ilsėtis į Turkiją
     Šiaip nemanau, kad Palangoje arba Nidoje gaunate ką nors geresnio. Tiesiog pas mus, į Karbonadus sumaltų senų kojnių, tikrintojai "nepastebi". Lygiai taip pat, kaip nepastebėdavo, jog Klaipėdoje gamintose cigaretėse nėra tabako, tik tabako esencija suvilgyti popieriaus ir fanieros dulkių mišiniai.

   Jei nori tikro maisto, visada reikia pirkti tik tiesiogiai iš kaimo žmonių. Tas pats pasakytina apie alkoholį ir tabaką.