суббота, 5 марта 2016 г.

Kol Lietuvis žemę arė, žydas jam “arielka” varė.   Kodėl taip aršiai ir nuosekliai įdieginėjama baltųjų žmonių tarpe neopagonybė? Labai paprastas atsakymas. Pagonys neturėdami Dievo mokslo sugyvulėja, todėl juos kaip ir bet kokius gyvulius lengva valdyti. Pasakei "fas", jis puola, "sėst" jis sėdi. Nesudėtingos manipuliacijos pagalba įteigei per Marko Elioto Cukenbergo Feisbuką (vieną efektyviausių zombiu valdymo įrankį, kuriame jie sėdi dienų dienom)  imbecilišką dainiušką ir pagonis strakalioja ją skanduodamas, išdidžiai manydamas, kad čia jo tokia "laisva nuomonė". Baimė išsiskirti iš minios yra pagonio skiriamasis bruožas. Kol visa minia pilka, tol jis irgi pilkas, kai tapo vaivorykštinė jis irgi suvaivorykštėjo. 


  Pagrindinės Lietuvos žiniasklaidos priemonės reklamuoja starkaliotojų daniušką "la la la la ...." ir Lietuvos pagonys šuniško pasiryžimo ekstazėje drasko gerkle "la la la la ....huiloooo" įsivaizduodami, kad yra labai "krūti" ir modernūs. Davė durniems pagonims Lietuvoje naują dirbtiną pavadinimą "Baltai" (kurį sumastė Vokiečiai prieš kelis šimtmečius tam, kad nutautinti Prusus) ir jie kratydamiesti ir taškydami seiles visur įrodinėja "Mes BEEEELTAI !!!", "Pats tikriausias Beeeltas yra Lietuvis !!", net nesugebėdami pamatyti analogijos su kitu senosios mūsų tėvynės ilgalaikio naikinimo projektu, dirbtinu pavadinimu POLOGNE, sėkmingai įgyvendintu vos per kelis šimtmečius. Tuomet taip pat geriausiai išdresiruoti (universitetuose išlavinti), "moderniausi" lietuviai išdidžiai rėkavo "Pats tikriausias leeeenkas (polonus) yra lietuvis". Prisirėkavo iki to, kad dabar jų palikuonių tarpe liko tik leeenkas (polonus), o lietuvis tėra "kaimietis kuris gano žąsis". Kuo toliau žmogus nustumiamas nuo Dievo Žodžio, pakeičiant Jį, "moderniu mokslu" tuo jis tampa lengviau kontroliuojamas, žinant visus jo gyvuliškų instinktų dirginimo taškus.

  Kristaus mokslo jėga - PAPRASTUMAS, kuris suteikia galimybę matyti visą realybę, o ne vien per univerus, zombovizorius ir socialines medijos technologijas iškraipytus realybės atšvaitus. Tiesiog susimąstykite kodėl Jėzus Kristus įspėjo neįsileisti fariziejų, sadukiejų ir rašto žinovų mokslo, o Bažnyčios tėvai pradedant Apaštalu Pauliumi visada primygtinai reikalavo saugotis "žydiškų pasakų". Laiške Titui Apaštalas Paulius  ".....Todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus.Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti. Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo išsigina: jie pasibjaurėtini, maištingi, netikę jokiam geram darbui." (Tit 1,13-15). Šiuolaikinis mokslas ir viešoji erdvė yra tiesiog globalaus bedievių biznio dalis, nieko bendra ne turinti nei su pažinimu, nei su išmintimi, nei tuo labiau su tavo ir tavo šeimos gerove. Seksi jais, surasi prakeikimą ir vergystę.


p.s.  Tik Kristus suteikia jėgos priešintis "bandos beprotystėj" ir žydiškos medijos (neoKarčemų) idieginėjamam naujam Alkoholizmui - Pagonystei (Apr 18,3 ....nuo jos ištvirkimo įniršio VYNO buvo girtos visos tautos, žemės karaliai su ja ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos), pagonys net ir pasąmoningai suprasdami, kad tai kvailystė "strakalios su visais" tiesiog dėl šventos ramybės nes nuo vaikystės, svetima švietimo sistema, juos dresiruoja - "Jūs vaikučiai taip darykit kaip Jurgelis daro". O ir šiaudiniai krikščionis nesuvokdami Kristaus principo, kad "Iš vaisių medį pažinsi", nuoširdžiai klysta manydami, jog tautiniais drabužėliais apsirėdusios vienakojės lezbietės ir "balnokit broliai žirgus" šaukiantys "patriotų patriotai" su savo anūkėlais veda juos į laisvę. Nesuvokdami, kad savo palaikymu padeda šiems veikėjams stumti visą Lietuvių tautą į SAVIŽUDYBĘ.

Комментариев нет: