среда, 13 марта 2024 г.

Šiandien prisiminiau ir dalinuosi...

 Gyvenimas. Jei gyveni nesusimąstydamas, plauki pasroviui, jis atrodo toks paprastas ir nesudėtingas, bet kai tik pradedi mąstyti, ieškoti, nagrinėti ir tyrinėti, tas gyvenimas pavirsta į kažkokį nenupasakojamą, nepaaiškinamą ir neprognozuojamą siaubą.


 Tik atsikratęs žmoniško pasipūtėliško išdidumo, tik tuomet kai laisva valia patiki Dievu ir atrandi kelią, tiesą ir gyvenimą Jėzuje Kristuje, tik tada gyvenimas vėl pradžiugina ir atsiveria savo nuostabiai sudėtingu paprastumu. Šis paprastumas telpa vienoje frazėje - IŠ JO, JAME ir DĖL JO.


  Nieko be Jo valios neatsitinka šiame pasaulyje, nes tik Jis vienas yra Kūrėjas, Laikytojas ir Sprendėjas. Visa baimė, purvas ir netikrumas yra tuomet, kai bėgi nuo Jo, o kai esi Jame ir Jis tavyje, tuomet pajunti tikrą stabilumą, džiaugsmą, saugumą, jėgą, užtikrintumą, laisvę ir nenustojamai besipildančią gyvenimo pilnatvę. 

  Nieko nėra labiau stebinančio ir kerinčio, nei jausti pastovų, nematomą, bet labai aiškiai juntamą rūpestį. 

  Taip pat nieko nėra labiau nuostabaus ir didingo nei būti kvailiu dėl Kristaus, nekreipiant dėmesio į pasaulio išmintinguosius. Būti silpnu, o ne stipriu. Būti niekinamu, o ne gerbiamu. Trokšti ir alkti, vargti be pastogės, darbuotis savo rankomis. Kai tave keikia laiminti, kai persekioja – kentėti, kai piktžodžiauja - maloniai atsakyti. Visomis išgalėmis laikytis tiesos žodžio, Dievo jėgos, būti ginkluotu tik teisumo ginklais. Būti gerbiamu ir negerbiamu, šmeižiamu ir giriamu. Būti laikomu apgaviku ir teisiuoju, nepažįstamu ir gerai žinomu; visiems aplinkiniams tave palaidojus, tu atsistoji gyvas; esi baudžiamas, bet nenužudomas, tave liūdina, bet tu visada džiaugiesi, esi skurdžius, bet daugelį praturtini, neturi nieko - ir valdai viską.


   Kai nusimeti rožinius pasaulietinio zombinimo akinius ir apsižvalgai aplinkui, pamatai, kad viskas ko pasaulis tave moko siekti yra tik bevertė tuštybė, vergovė ir rūkas, neturintis jokios išliekamosios vertės. Viskas pasaulyje laikina ir nepastovu, todėl tik tikėjimas Jėzumi Kristumi turi išliekamąją vertė, nes tai amžina ir nekintama. Tik Jo Vardas yra viskas kiekvienam ir nėra kitos, tikros ir išliekančios prasmės žmogaus gyvenime po dangumi, nei gyventi iš Kristaus, Kristuje ir dėl Kristaus.


Su broliška meilę ir rūpesčiu

Vladimiras Troščenka

пятница, 8 марта 2024 г.

Jei ne atgailausite...

 

Безмолвный крик.
 

Skruzdelynas daugiaaukštisVargšės skruzdėlės pasaulio

Visa amžių vergija

Vaikšto vorele, vienodai

Ir vienoda jų dalia


Skrudelynas daugiaaukštis

Ten vabzdžiams aiški tvarka

Vos tik gimsta skruzdeliukas

Jam nustatoma vieta.


Pasimokė - tuoj į darbą

Atidirbo - į kapus

I jo vietą skruzdėlynę

Pastatys kitus vabzdžius...


Dainava
08 03 2024

пятница, 9 февраля 2024 г.

Žinutė tau... послание для тебя.. message for you...

  Jeigu tai skatai žinok, - ši žinutė asmeniškai tau. Susijuosk stiprybe! Net jei dabar į tavo gyvenimą atėjo sunkumai nenusimink, tau tikrai viskas bus gerai! Tai tik tarpsnis gyvenimo kelyje. Aš tavimi tikiu! Būk tikras, Dievas visada tavo pusėje.

   Если ты это читаешь, знай - это не совпадение. Воспрянь духом! Даже если ты проходишь через что-то очень трудное в своей жизни. Верь, все получится! Это всего лишь этап в жизни, держись! Я верю в тебя! Будь уверен, Бог всегда на твоей стороне!

  If you're reading this, it's no coincidence. Be sure, gain strength! Even if you are going through something very difficult in your life. Believe that everything will work out! This is just a phase, hang on! I believe in you! Rest assured that God is always on your side!

четверг, 8 февраля 2024 г.

пятница, 13 октября 2023 г.

папа иди сюда

   5 заповедь Бога Всевышнего. 

  Единственная заповедь с обещанием: "Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго прожил на земле"